Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì? Phân biệt số hữu tỉ và số vô tỉ

Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì? Đây là một trong những kiến thức toán học quan trọng mà bất kỳ ai cũng được học trong chương trình Toán học 7. Nếu như bạn đã quên hoặc không nắm chắc về định nghĩa, tính chất của số vô tỉ và số hữu tỉ thì hãy theo dõi các thông tin có trong bài viết dưới đây của ruaxetudong.org!

Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì?

Số hữu tỉ là gì? Tìm hiểu về số hữu tỉ

Số hữu tỉ là gì ví dụ? Số hữu tỉ là số như thế nào?

Số hữu tỉ là tập hợp các số được viết dưới dạng là phân số (thương số). Có nghĩa là một số hữu tỉ được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số hữu tỉ được viết là a/b trong đó a và b là số nguyên, b phải khác 0. Số hữu tỉ được chia làm 2 loại là số hữu tỉ vô hạn và số hữu tỉ vô hạn tuần hoàn

Tập hợp số hữu tỉ là gì? Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được. Thế nhưng, tập hợp các số hữu tỉ không hoàn toàn đồng nhất với các phân số vì mỗi số hữu tỉ có thể được biểu diễn bằng nhiều phân số khác nhau. Ví dụ như các phân số , , ,…cùng biểu diễn một số hữu tỉ.

Số hữu tỉ kí hiệu là gì? Số hữu tỉ được kí hiệu là Q, trong đó Q = a,b∈Z,b≠0

Hằng số là gì? Khái niệm về hằng số Toán học lớp 7

Số hữu tỉ dương là gì?

Số hữu tỉ dương là tập hợp số nằm trên trục số dương, phía bên phải số 0, và ngược lại là số hữu tỉ âm. Vậy, số hữu tỉ âm là gì? Là tập hợp số nằm trên trục âm, phía bên trái của số 0.

Tính chất của số hữu tỉ la gì lớp 7

Số hữu tỉ có các tính chất cơ bản sau:

 • Tập hợp các số hữu tỉ là tập hợp đếm được.
 • Phép nhân số hữu tỉ có dạng =
 • Phép chia số hữu tỉ có dạng =
 • Nếu số hữu tỉ là số hữu tỉ âm thì đối số là số hữu tỉ âm và ngược lại. Nghĩa là tổng số hữu tỉ và đối số của nó bằng 0.

Tính chất của số hữu tỉ

 • Mỗi số hữu tỉ có thể được biểu diễn bằng một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
 • Lũy thừa của một số hữu tỉ bằng tích các lũy thừa
 • Lũy thừa của một tích sẽ bằng tích các lũy thừa
 • Lũy thừa của một thương số bằng các lũy thừa

R là tập số gì? R là gì trong toán học? Cho ví dụ

Số vô tỉ là gì? Số vô tỉ kí hiệu là gì?

Số vô tỉ là gì cho ví dụ? Số vô tỉ là các số viết được dưới dạng là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Tập hợp số vô tỉ kí hiệu là gì? Tập hợp số vô tỉ ký hiệu là I. Trong toán học, số vô tỉ thực chất không phải là số hữu tỉ, nghĩa là số vô tỉ không thể biểu diễn dưới dạng tỉ số (và a, b là các số nguyên).

Ví dụ về số vô tỉ:

 • Số thập phân vô hạn có chu kỳ thay đổi: 0,1010010001000010000010000001… (Số thập phân vô hạn không tuần hoàn).
 • Số căn bậc hai = 1,414213…
 • Số pi = 3,141592653589793…
 • Số logarit tự nhiên e = 2,718281…

Khác với số hữu tỉ, số vô tỉ có tính chất là tập hợp không đếm được.

Phân biệt số hữu tỉ và số vô tỉ

Để phân biệt được số hữu tỉ và số vô tỉ, ruaxetudong.org sẽ chỉ ra điểm khác nhau, chắc chắn sẽ giúp bạn phân biệt một cách dễ dàng, nhanh chóng.

 • Số hữu tỉ bao gồm số thập phân vô hạn hạn tuần hoàn còn số vô tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
 • Số hữu tỉ chỉ là phân số còn số vô tỉ là rất nhiều loại số
 • Số hữu tỉ là số đếm được còn vô tỉ thì không đếm được.

Ví dụ: Số hữu tỉ là còn số vô tỉ là 0,111232564896465…

Giá trị tuyệt đối là gì? Tính chất và phương trình giá trị tuyệt đối

Mối quan hệ giữa các tập hợp số

Mối quan hệ giữa các tập hợp số

Để biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số, trước hết bạn cần phải hiểu các ký hiệu của tập hợp số, đó là:

 • N: Là tập hợp số tự nhiên
 • N*: Là tập hợp số tự nhiên khác 0
 • Z: Là tập hợp số nguyên
 • Q: Là tập hợp số hữu tỉ
 • I: Là tập hợp số vô tỉ

Ta có : R = Q ∪ I.

Tập N ; Z ; Q ; R.

Khi đó quan hệ giữa các tập hợp số sẽ là : N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R

Với các thông tin có trong bài viết “Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì? Phân biệt số hữu tỉ và số vô tỉ” sẽ giúp ích với bạn. Cập nhật nhiều thông tin hữu ích khác về Toán học bằng các truy cập website ruaxetudong.org!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *