Thuế trước bạ là gì? Đối tượng, thời hạn, quy định nộp phí trước bạ

Thuế trước bạ là thủ tục pháp lý được pháp luật quy định có tính bắt buộc được ghi vào sổ sách của cơ quan có thẩm quyền khi đổi quyền sở hữu. Vậy, thuế trước bạ là gì? Lệ phí trước bạ là gì? Đối tượng, thời hạn, quy định phải nộp thuế trước bạ ra sao? Theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về nội dung này nhé.

Trước bạ là gì ?

Trước bạ là một thủ tục pháp lý ghi văn tự, khế ước của một số loại tài sản được pháp luật quy định; bắt buộc phải nhập vào sổ sách của các cơ quan có thẩm quyền khi chuyển quyền sở hữu cho người khác. 

Trước bạ là thủ tục pháp lý được pháp luật quy định
Trước bạ là thủ tục pháp lý được pháp luật quy định

Trong quá trình sản xuất, phân phối trong xã hội, nhiều sản phẩm có giá trị lớn trở thành tài sản (bao gồm cả bất động sản) thuộc về quyền sở hữu, quyền sử dụng của tập thể, cá nhân…

Qua các hình thức mua bán, chuyển nhượng, chia, đổi, cho, tặng… các quyền tài sản này sẽ thường xuyên có sự chuyển dịch về quyền sở hữu, quyền sử dụng. Do đó, tài sản cần được cơ quan nhà nước, đơn vị có thẩm quyền xác nhận bằng giấy tờ nhằm đảm bảo về mặt pháp lý đối với  quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của tập thể, cá nhân; để phòng trường hợp xảy ra khiếu nại, tranh chấp. 

Trước bạ là thể thức ghi chép một cách tóm tắt một thể thức, một chứng thư hay một lời khai vào quyển sổ đặc biệt, do cơ quan phụ trách có thẩm quyền lưu trữ. Trước bạ sẽ là căn cứ pháp lý xác nhận ngày, tháng phát sinh sự việc, cùng là căn cứ để tra cứu, hoặc sử dụng làm bằng chứng để giải quyết các vụ kiện tụng, tranh chấp.

Mỗi khi phát sinh làm thủ tục trước bạ, người làm phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền lệ phí trước bạ. Pháp luật đã quy định cụ thể những khoản tài sản nào khi chuyển dịch phải nộp lệ phí; hay trường hợp nào chuyển dịch tài sản phải nộp lệ phí. Có một số trường hợp đặc biệt pháp luật sẽ có quy định khác.

Lệ phí trước bạ là gì ?

Định nghĩa về lệ phí trước bạ được dựa trên định nghĩa về lệ phí được quy định trong luật Phí và Lệ phí như sau:

Lệ phí đó là khoản tiền đã được ấn định mà cá nhân, tổ chức phải nộp cho cơ quan nhà nước khi sử dụng các dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước. Điều này được quy định trong phần danh mục lệ phí được ban hành đi kèm.

Lệ phí trước bạ là phí áp dụng với người sở hữu tài sản qua mua bán…
Lệ phí trước bạ là phí áp dụng với người sở hữu tài sản qua mua bán…

Theo đó, lệ phí trước bạ chính là loại lệ phí được áp dụng với những người sở hữu tài sản qua việc: mua bán, thừa kế, cho tặng, chuyển nhượng…đều sẽ phải kê khai, nộp thuế cho các cơ quan thuế của nhà nước, trước khi tài sản đó được đưa vào sử dụng. Dựa trên giá trị tài sản chuyển dịch, tính theo giá thị trường đến khi đóng thuế trước bạ, thì lệ phí trước bạ sẽ được căn cứ vào đó.

Mức thu lệ phí trước bạ dựa trên giá trị tài sản sẽ được xác định theo tỷ lệ (%) như sau:

 • Nhà, đất: 0,5%.
 • Tàu đánh cá xa bờ lệ phí là: 0,5%
 • Súng săn, súng thể thao: 2%.
 • Các phương tiện vận tải cơ giới chuyên đánh bắt, vận chuyển thủy hải sản đường thủy: 1%.
 • Xe ô tô: Xe dưới 10 chỗ ngồi (gồm cả chỗ lái xe): 15%.
 • Xe máy: nộp lần đầu: 5%, bắt đầu từ lần thứ 2 trở đi 1% .
 • Các loại xe còn lại : 2% .

 Các trường hợp đóng lệ phí trước bạ và miễn lệ phí trước bạ

Các trường hợp phải đóng lệ phí trước bạ

 1. Các loại xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự sẽ phải đăng kiểm, gắn biển do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.
 2. Các loại súng săn, súng sử dụng để tập luyện, thi đấu thể thao.
 3. Tàu bay, tàu thủy, ca nô, sà lan, tàu kéo, tàu đẩy.
 4. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tàu kéo, tàu đẩy, tàu thủy, sà lan, ca nô; thuyền nằm trong loại phải đăng ký; xe máy, ô tô, các loại xe được kéo bởi ô tô như rơ moóc, sơ mi rơ moóc…là các khung, tổng thành máy khi thay thế sang khác với số khung, số máy của tài sản mà trước đó đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu.
 5. Các loại thuyền, du thuyền thuộc loại phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu cơ quan quản lý Nhà nước.
 6. Nhà, đất:
Nhà ở phải đóng lệ phí trước bạ
Nhà ở phải đóng lệ phí trước bạ
 • Nhà bao gồm: Nơi ở, làm việc, nhà sử dụng cho các mục đích khác.
 • Đất: Là các loại đất nông nghiệp, phi nông nghiệp được quy định theo Luật Đất đai với quyền quản lý sử dụng của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.
 1. Ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, hay các loại xe tương tự sẽ phải đăng ký, gắn biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Các trường hợp miễn đóng lệ phí trước bạ

 • Nhà, đất là trụ sở của lãnh sự quán, cơ quan đại diện ngoại giao, nhà ở của người đứng đầu cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán của người nước ngoài tại Việt nam.
 • Đất sử dụng vào các mục đích tín ngưỡng, cộng đồng tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động.
 • Nhà, đất là tài sản của nhà nước, cơ quan sự nghiệp công lập, các  tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Phương tiện vận tải, súng thể thao, súng săn của cá nhân, tổ chức ở  nước ngoài.
 • Đất nông nghiệp được chuyển đổi quyền sử dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình theo chủ trương chung về “đồn điền đổi thửa”.
 • Nhà đất, tài sản chuyên phục vụ cho an ninh, quốc phòng.
 • Tài sản của cá nhân, tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng, sở hữu khi đăng ký lại quyền sử dụng, sở hữu thì không phải nộp lệ phí trước bạ.
 • Đất nhà nước đã được bàn giao cho các cá nhân, tổ chức sử dụng vào các mục đích công cộng, khai thác, thăm dò khoáng sản, nghiên cứu khoa học đã được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước, các loại đất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. 
 • Nhà, đất được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, nhà mà cá nhân, tổ chức đã nộp lệ phí trước bạ.
 • Đất thuê của nhà nước, thuê của cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng phần đất đó hợp pháp.
 • Nhà ở của các cá nhân, hộ gia đình được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định được ban hành tại Luật Nhà ở.
 • Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết được miễn đóng lệ phí.
Nhà tình nghĩa không phải đóng lệ phí trước bạ
Nhà tình nghĩa không phải đóng lệ phí trước bạ
 • Tài sản được chuyển đến những địa phương sử dụng tiếp mà không thay đổi quyền sử dụng, sở hữu tài sản. 
 • Vỏ tàu, tổng thành máy tàu thuỷ, máy ô tô, khung ô tô, khung xe máy và tổng thành máy xe máy khi thay thế phải đăng ký lại vẫn còn trong thời hạn bảo hành.
 • Xe chuyên dùng vào các mục đích như cứu hỏa, cứu thương, chở rác, xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật có đăng ký quyền sở hữu tên bệnh binh, thương binh, bệnh binh, người tàn tật đó.
 • Những hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở các phường, xã, thị trấn, các vùng khó khăn…sẽ đều được miễn lệ phí trước bạ.
 • Tài sản là hàng hoá được các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh mà không đăng ký quyền sở hữu, được sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời hạn nộp thuế trước bạ

Thời hạn nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Lệ phí trước bạ nhà đất có thời hạn nộp chậm nhất là 30 ngày, kể từ khi nhận được thông báo. Nếu quá thời hạn trên mà chưa nộp thì sẽ phải nộp thêm khoản tiền phí nộp chậm là 0,05%/ngày/số tiền chậm nộp.

Thời hạn đăng ký xe, nộp lệ phí trước bạ xe máy, ô tô

 • Thời hạn đăng ký xe:

Được quy định trong khoản 4 Điều 6 Thông tư 58/2020/TT-BC, các chủ xe có trách nhiệm như sau:

“Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số”.

Để đăng ký quyền sở hữu xe máy (lần đầu đăng ký, đăng ký sang tên) người dân phải nộp lệ phí trước bạ.

 • Thời hạn nộp lệ phí trước bạ:

Theo khoản 8 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thì thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ khi nhận được thông báo. Nếu quá thời hạn trên mà vẫn chưa nộp thì sẽ phải nộp thêm mức phí nộp chậm 0,05%/ngày/số tiền chậm nộp.

Thời hạn nộp thuế trước bạ theo quy định chậm nhất là 30 ngày
Thời hạn nộp thuế trước bạ theo quy định chậm nhất là 30 ngày

Tóm lại, quy định về đăng ký xe, nộp lệ phí trước bạ hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất. Nhưng thực tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm hợp đồng mua bán, cho tặng cho xe máy có hiệu lực thì bạn phải có nghĩa vụ khai, nộp lệ phí trước bạ để thực hiện thủ tục đăng ký xe.

Khi nào phải nộp lệ phí trước bạ?

Theo Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, thì các tổ chức, cá nhân có tài sản phải nộp lệ phí trước bạ khi:

 • Đi đăng ký quyền sở hữu tài sản đó.
 • Tài sản không thuộc quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ những trường hợp thuộc vào diện miễn lệ phí trước bạ.

Như vậy, lệ phí trước bạ là khoản tiền được ấn định mà cá nhân, tổ chức có tài sản sẽ là đối tượng phải nộp. Các cá nhân, tổ chức khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cũng phải nộp lệ phí trước bạ, trừ trường hợp được miễn.

Chiết khấu là gì? Phân loại, cách tính chiết khấu phần trăm

Trên đây là những thông tin về thuế trước bạ là gì, lệ phí trước bạ là gì và những thông tin liên quan. Hy vọng với những nội dung được chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *