Muối axit là gì? Tìm hiểu tính chất và cách điều chế muối axit

Muối axit là gì? Là một trong những kiến thức quan trọng của Hóa học 11, xuất hiện nhiều trong các phản ứng hóa học. Để đạt được điểm tuyệt đối cho các câu hỏi liên quan đến muối axit thì ngoài nắm chắc kiến thức cơ bản về khái niệm, tính chất thì bạn cần phải biết cách điều chế, các loại muối axit thường gặp,…Chi tiết sẽ có trong nội dung dưới đây của ruaxetudong.org

Muối axit là chất nào? Muối axit là gì lớp 11?

Khái niệm muối axit là gì đã được nhắc tới trong SGK Hóa học 11. Muối axit là muối có hidro trong gốc axit và vẫn còn khả năng phân li ra H+. Theo đó, hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử H đã được thay thế. Công thức hóa học của muối axit gồm có 2 phần đó là kim loại và gốc axit. Ví dụ: NaHSO4, Na2HPO4, NaHCO3…

Muối axit là một trong những kiến thức quan trọng của Hóa học
Muối axit là một trong những kiến thức quan trọng của Hóa học

Nếu gốc axit và anion hydro có tính axit, gốc này sẽ phân ly và yếu hơn để tạo thành ion H+

Ví dụ:

  • NaHCO3=> Na + HCO3
  • HCO3– => H+ + CO32-

Muối là tổ hợp chất hóa học gồm một tổ hợp ion các cation và anion. Trong đó, cation mang ion điện tích dương (+), anion là ion mang điện tích âm (-).

Ví dụ: Muối Ba(HCO3­)2 gồm kim loại Ba và 2 gốc axit –HCO3

Tính chất hóa học của muối axit là gì?

Muối axit có đầy đủ tính chất hóa học của muối và axit. Muối axit vừa có tác dụng đối với axit mạnh hơn vừa có tác dụng với bazo tạo ra muối trung hòa và tác dụng cùng với muối. Bên cạnh đó, một số muối axit như muối photphat sẽ tác dụng với axit photphoric và tạo muối photphat mới. Muối có tính axit sẽ làm cho quỳ tím hóa đỏ. Tính chất hóa học của muối axit đó là:

Tính chất hóa học của muối axit 
Tính chất hóa học của muối axit

Phản ứng trung hòa

Muối axit tham gia vào phản ứng trung hòa với bazơ để tạo thành muối và nước.

Công thức hóa học như sau: NaHCO3 + NaOH    →    Na2CO3 + H2O

Khi muối axit cho vào môi trường kiềm thì sẽ bị trung hòa và tạo thành muối trung hòa ứng với axit ban đầu.

Phản ứng với muối

Muối axit phản ứng với muối và tạo ra muối mới (muối của axit mạnh) và axit mới. Sản phẩm tạo ra sẽ có một chất ít tan, không bền, một chất bay hơi hoặc tạo thành một chất axit mới mà gốc axit ít phân li (axit yếu).

Công thức như sau: NaHSO4 + Na2CO3     →    Na2SO4 + NaHCO3

  • NaHCO3 có gốc axit HCO3 phân li yếu trong dung dịch nếu như Na2CO3 dư.
  • NaHSO4 hết, Na2CO3 vẫn dư thì sẽ chỉ có một nguyên tử kim loại trong muối của axit yếu ban đầu là Na2CO3 bị thay thế.

Phản ứng giữa 2 muối axit

Khi 2 muối axit phản ứng với nhau thì một chất sẽ đóng vai trò axit và chất còn lại đóng vai trò muối. Lúc này, muối axit của axit mạnh sẽ đóng vai trò axit.

Công thức HH như sau: NaHSO4 + NaHCO­3   →      Na2SO4 + H2O + CO2

NaHSO4 đóng vai trò là axit còn NaHCO3 là muối của axit yếu. Vậy nên, sản phẩm là muối của axit mạnh và axit yếu cacbonic (không bền, bị phân hủy thành CO2).

Phản ứng giữa muối axit và axit

Muối axit phản ứng với axit sẽ cho ra sản phẩm là muối axit với nhiều H axit hơn trong phân tử.

CTHH: Na2HPO4 + H3PO4    →    2NaH2PO4

Muối axit của axit yếu phản ứng với axit mạnh hơn cho muối và axit mới yêu hơn, kèm theo đó là chất kết tủa hoặc bay hơi. Khi đó, muối axit sẽ đóng vai trò là một muối.

Phản ứng nhiệt phân muối axit

Đun nóng dung dịch muối bicacbonat có thể sẽ sinh ra muối cacbonat trung hòa.

CTHH: Ca(HCO3)2  →      CaCO3 + CO2 + H2O

Chất lưỡng tính là gì? Kể tên các chất có tính chất lưỡng tính

Cách điều chế muối axit

Hướng dẫn cách điều chế muối axit đơn giản nhất
Hướng dẫn cách điều chế muối axit đơn giản nhất

Có rất nhiều cách điều chế muối axit, dưới đây là một số cách phổ biến nhất mà bạn có thể tham khảo và áp dụng.

  • Cho axit hoặc oxit axit tác dụng với bazơ tương ứng với tỷ lệ phù hợp

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 hoặc NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O

  • Cho muối tác dụng với axit tương ứng

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 hoặc 2Na3PO4 + H3PO4 → 3Na2HPO4

  • Cho muối tác dụng với axit tạo ra axit mới và muối mới

NaHCO3 + H2SO4 → NaHSO4 + H2O + CO2

  • Cho muối axit tác dụng với bazo của kim loại trong muối tạo ra muối axit mới NaH2PO4 + NaOH → Na2HPO4 + H2O
  • Điều chế từ 2 loại muối

NaHSO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4 + NaHCO3 + H2O + CO2

Một số loại muối axit thường gặp

Muối hidro sunfat: Phân li hoàn toàn trong nước H+ và SO42- và cation kim loại, có tính chất gần giống với H2SO4 loãng

Muối hidro cacbonat: Phân li ra HCO3 (ion lưỡng tính), dễ bị phân nhiệt và tạo thành muối trung hòa.

Muối photphat: Gồm có 3 loại là PO43-, HPO42-, H2PO4 các muối này có tính chất tương tự nhau.

Với các thông tin trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu muối axit là gì, tính chất hóa học cũng như cách điều chế. Nếu có bất kỳ đóng góp nào cho bài viết, quý bạn đọc hãy comment phía dưới, chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi đến bạn trong thời gian ngắn nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *