Nhân phẩm là gì? Danh dự là gì? Biểu hiện người có nhân phẩm

Nhân phẩm là gì? Danh dự là gì? Là một trong những giá trị quan trọng giúp khẳng định được giá trị vai trò, sự uy tín của cá nhân cũng như giá trị của mỗi con người. Danh dự và nhân phẩm có mối liên hệ mật thiết với nhau. Cùng theo dõi những thông tin có trong bài viết dưới đây.

Nhân phẩm là gì biểu hiện của nhân phẩm?

Nhân phẩm là gì?

Nhân phẩm là gì?

Nhân phẩm là toàn bộ phẩm chất mà mỗi con người có được hay nói cách khác thì đó chính là giá trị làm người của mỗi người. Nhân phẩm là phẩm chất, giá trị của mỗi con người và được pháp luật bảo vệ.

Khi nhắc tới một người có nhân phẩm thì người đó phải có lương tâm trong sáng, có nhu cầu về tinh thần, vật chất lành mạnh; thực hiện tốt các nghĩa vụ về đạo đức với người khác, với xã hội; các chuẩn mực đạo đức tiến bộ.

Những người có nhân phẩm sẽ được đánh giá cao và kính trọng. Vậy nên, nhân phẩm của mỗi cá nhân có vai trò vô cùng quan trọng, là giá trị phản ánh và tạo nên những giá trị cốt cách riêng của mỗi con người.

Lòng tự trọng là gì? Vì sao cần có lòng tự trọng

Biểu hiện của người có nhân phẩm

  • Có lương tâm trong sáng
  • Nhu cầu về vật chất và tinh thần lành mạnh
  • Thực hiện tốt nghĩa vụ về đạo đức
  • Tôn trọng nhân phẩm của bình cũng như của mọi người xung quanh

Vai trò của nhân phẩm

  • Nhân phẩm có vai trò quan trọng đối với cá nhân, cá nhân có nhân phẩm tốt sẽ luôn được mọi người và xã hội coi trọng.
  • Người có nhân phẩm tốt luôn được đánh giá cao trong xã hội vì họ là người có đạo đức tốt, nhận thức được việc làm của mình là đúng, đâu là việc làm sai, từ đó có những định hướng sửa đổi.
  • Người có nhân phẩm tốt, có tâm thường được nhiều người kính trọng, quý mến và nhận được sự giúp đỡ của những người khác khi gặp khó khăn.

Tứ đổ tường là gì? 4 cách để tránh “tứ đổ tường”

Danh dự là gì? Vai trò của danh dự

Danh dự là gì?

Danh dự là gì?

Danh dự là sự coi trọng, tôn trọng của xã hội đối với một cá nhân hay tổ chức nào đó và được pháp luật ghi nhận, bảo vệ. Danh dự được coi là sự tôn trọng đối với mỗi cá nhân nhưng lại mang tính xã hội rất lớn, gắn với một chủ thể nhất định. 

Nói danh dự mang tính xã hội vì nó được hình thành dựa trên các mối quan hệ xã hội. Việc mọi người nhìn vào chính là thước đo để đánh giá một cá nhân có danh dự hay không.

Danh dự cũng là yếu tố quan trọng để khẳng định vai trò, sự uy tín của một cá nhân, tổ chức nào đó trong xã hội, được hiến pháp và pháp luật bảo vệ, không một ai có quyền xâm phạm.

Vai trò của danh dự

Danh dự là một trong những quyền riêng tư của con người,  không chỉ có vai trò tạo nên sự uy tín đối với xã hội, mà còn giúp khẳng định giá trị đạo đức, tinh thần tốt đẹp của chính bản thân mình. Danh dự có một vai trò rất lớn đối với mỗi cá nhân, người nào có danh dự thì sẽ được xã hội tin tưởng và coi trọng.

Người có danh dự thường sẽ được đánh giá cao vì người có danh dự là người có phẩm chất đạo đức tốt, nhận thức được các việc làm của mình là đúng hay sai, việc nào là nên làm và không nên làm. Từ đó, phát huy được những tích cực trong cuộc sống, xây dựng xã hội ngày càng phát triển, tiến bộ. Đây cũng chính là lý do vì sao người có danh dự tốt luôn được yêu quý, kính trọng và nhận được sự giúp đỡ của mọi người khi gặp khó khăn.

Tự ái là gì? Phân biệt tự ái và tự trọng

Mối quan hệ giữa nhân phẩm và danh dự

Danh dự và nhân phẩm là quyền của mỗi con người, được pháp luật công nhận và bảo vệ. Điều này được thể hiện trong nhiều quy định của pháp luật khác nhau, từ Hiến pháp cho tới các quy định pháp luật chuyên ngành.

Trên thực tế, danh dự và nhân phẩm có mối liên hệ mật thiết với nhau, tạo nên giá trị của mỗi con người. Nhân phẩm chính là toàn bộ những phẩm chất của con người còn danh dự là sự coi trọng, sự đánh giá của dư luận xã hội với con người dựa trên cơ sở giá trị đạo đức, tinh thần. Nhờ đó, hiểu được nhân phẩm là giá trị làm người còn danh dự là kết quả của quá trình xây dựng, bảo vệ nhân phẩm của con người.

Nếu như cá nhân biết bảo vệ và giữ gìn danh dự, nhân phẩm thì sẽ tạo nên sức mạnh tinh thần để cá nhân đó làm được những điều tốt trong cuộc sống. Nếu cá nhân đánh mất danh dự, nhân phẩm thì đồng nghĩa với việc người đó đánh mất đi phẩm chất, giá trị của mình vì đây là 2 yếu tố quan trọng tạo nên giá trị con người.

Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác đều vi phạm pháp luật

Danh dự và nhân phẩm của mỗi người đều được pháp luật công nhận và bảo vệ. Điều này đã được thể hiện chi tiết trong các văn bản pháp luật. Tại điều 20 Hiến pháp 2013 quy định cụ thể như sau: Mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm. Không được tra tấn, bạo lực, truy bức, hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác đối với thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Khi một người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt hành chính hay xử lý hình sự theo quy định của Pháp luật.

Hy vọng rằng các thông tin có trong bài viết “Nhân phẩm là gì? Danh dự là gì? Biểu hiện người có nhân phẩm” sẽ giúp ích bạn. Cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác bằng cách truy cập website ruaxetudong.org, chắc chắn sẽ giúp ích bạn rất nhiều đó!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *